Blog artikel

Waterberging in park Bijdorp in Schiedam. Park is mede ontworpen door architect Annemiek Bongers