Janna Kool

Ingewikkelde zaken, helder verbeelden

Van een ingewikkeld en complex proces en onderzoek naar een heldere visualisatie!
Wilt u een illustratie laten maken, een infographic laten maken of een explanimation?
Mijn opdrachtgevers zijn overheden, universiteiten en ondernemers in de zorg en duurzaamheid.

Anders denken - filosofie

Portfolio van ontwerpen

Illustraties, infographics en animaties voor meer inzicht, zichtbaarheid en besliskracht

Waarom helder verbeelden?

Meer en beter bereik van onderzoek

Heldere plaatjes brengen een ingewikkeld onderzoek tot leven en geven inzicht in de inhoud.
De informatie uit uw onderzoeksrapport wordt beter begrepen, beter onthouden en, waar nodig, beter toegepast met een verhelderend beeld. Dit is veelvuldig bewezen.

Samen met IdeeVersa zorg ik voor ‘Inzicht door Overzicht’, zie: Beeldkrachtig Onderzoek op de site van IdeeVersa.

Zoals een onderzoek over de toegang tot de gemeentelijke Jeugdzorg in de gemeente Oss:

Toegangspoort en onduidelijke richtingaanwijzer - illustratie voor in rapport van onderzoek

“Een rapportage die de volle breedte en diepgang van het vraagstuk in beeld brengt. En de tekening laat overzichtelijk de complexiteit zien waar burgers mee te maken krijgen.”

Grotere betrokkenheid

Hoe betrek je als organisatie de werknemers, burgers of cliënten bij keuzes die hen aangaan?
Een concrete tekening over inclusiviteit, participatie of emancipatie geeft in één oogopslag een helder beeld en biedt houvast waar mogelijk.

Bijvoorbeeld voor zorgorganisatie Dichterbij die vroegen een verhelderende animatie te maken voor de medewerkers:

Animatie still met het resultaat van genomen acties uit stappenplan

“Janna heeft voor Dichterbij van een abstract beleidsstuk over kwaliteitsmanagement een vlotte animatie gemaakt. Stapsgewijs, via storyboards en kritische vragen die ons ook weer aan het denken zetten, zorgde ze ervoor dat de boodschap helder werd verbeeld.

De animatie is in leuke, eigen stijl. Dynamisch en doeltreffend!”

Meer grip bij verandering

Innovatie en duurzame vernieuwing is belangrijk om vooruit te komen.
Verbeelding speelt daarbij een cruciale rol; het zien van het plan geeft inzicht en grip. Is uw verhaal net te abstract, ingewikkeld, technisch om met betrokkenen de noodzakelijke volgende stap te zetten?

Zo zegt Esther Merlo van GR Peelgemeenten of twee infographics:

Rechtmatige zorg in een infographic helder in een infographic

“Janna Kool heeft ons geholpen om deze complexe materie inzichtelijk te maken. Het is haar gelukt om in heel korte tijd feeling te krijgen met het onderwerp en alle informatie te verwerken in twee overzichtelijke infographics.

Op deze manier hebben we de managers en bestuurders mee kunnen nemen in de opgave waar wij als organisatie voor staan.”

Voor en samen met

Gemeente Rotterdam, gemeente Oss, gemeente Westland, onderzoeksburo IdeeVersa, gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten, Ministerie van VWS, ministerie BZ, duurzame voedings- en gastvrijheidsadvies De Smaak van het Huis, Zorgorganisatie Dichterbij, Hospice Lansingerland, Duurzaam financieel advies Fiducie, gemeente Schiedam, inclusieve arbeidsorganisatie De Blauwe Krokodil, University Radboud, Zen Rotterdam-Zuid, Designerin Kristina Fransbach, Milieucentrum Rotterdam, biologisch groentenabonnement Landzicht, fotograaf Iris Loonen, Scholengroep PCBO Rotterdam-Zuid, welzijnsorganisatie WMO-Radar, Relaxed Hospitality Group, gemeente Zoetermeer, groene (school)pleinen Atelier Ondertussen, Welzijn Capelle, Woonstad Rotterdam, buiten kindertheater ’n Bries, architectenburo Kopvol, adviesburo voor co-creatie Omgeef, Verhalenfontein Rotterdam.

Berichten over ontwerpen

  • Alles
  • Aangaande Janna
  • Bijzondere bronnen
  • Diep denkwerk
  • Donders duurzaam
  • Enerverend evenement
  • Illustere illustratie
  • Originele ondernemers
  • Prachtplekken

Getekend panorama met een chateau en hotel

Ja, wéér een getekend panorama! Leuk! Deze keer met een chateau en hotel. Tweede Pinksterdag, maandag 6 juni, is het de ‘dag van het kasteel‘ waarbij meer dan honderd kastelen en buitenplaatsen open zijn voor publiek. Zo ook in Heemskerk. In navolging van het ‘golfterrein panorama‘, dit jaar een nieuw panorama voor op de menukaarten.

Samenwerken over de grens

Over de grens en binnen de perken. Zo werk ik al bijna 20 jaar samen met Kristina Fransbach. Zij is illustrator in Duitsland, net over de grens bij Enschede. Via Dropbox werken we aan bijvoorbeeld een totaalbeeld van het wimmelbild of zoekplaatje: eine Mischung aus Niederländisch und Deutsch.

Kunstroute 2022 in Capelle aan den IJssel

Op 28 en 29 mei 2022 is de Kunst- en Atelierroute in Capelle aan den IJssel. Met een overzichtsexpositie, enkele groepslocaties en diverse open ateliers. Alle locaties zijn gratis toegankelijk tussen 12 en 17 uur. Ik doe mee 😀 samen met de Iraans-Nederlandse Fariba die kunstenaar en onderzoeker is.

Creatieve en groene en zelfstandige netwerken

Als creatieve, groene, roodharige, zelfstandige werk ik graag samen met andere: creatieven, groenen en zelfstandigen. De haarkleur is van ondergeschikt belang. Waar vind ik creatieve, groene, zelfstandige netwerken? De creatieven via de BNO.nl, de groenen via Happy Planet Professionals en de lokale zelfstandigen via NetwerkVersterking in Rotterdam.

Corporate Communication Course van de RSM Erasmus Universiteit

Een 8,3! Dat was het cijfer dat ik kreeg voor de Corporate Communication course aan de RSM Erasmus Universiteit. De cursus is als executive programma, een onderdeel van de master Corporate Communication.

Presentatie van de praatplaat tijdens het slotsymposium

In september 2021 vond het slotsymposium plaats van welzijnsproject: Het Goede Gesprek. Hiervoor maakte ik het ontwerp voor de infographic die WMO radar als meetinstrument gebruikt. Zo zijn de effecten van het project te meten.

Energierekening in beeld

Hoe zit het nou met die rekening? We krijgen geld van de overheid, we kunnen besparen, maar hoe is de opbouw van de rekening? Hier zie je je energierekening in beeld.

Podcast: mijn ondernemerschap

Noëlla interviewde mij vorige week voor de Popcorn Principle Podcast: “Ingewikkelde dingen helder verbeelden. Dat is wat Janna Kool doet als illustrator en waar ze blij van wordt, vertelt ze in de Popcorn Principle Podcast.