Janna Kool

Ingewikkelde zaken, helder verbeelden

Van een ingewikkeld en complex proces en onderzoek naar een heldere visualisatie!
Wilt u een illustratie laten maken, een infographic laten maken of een explanimation?
Mijn opdrachtgevers zijn overheden, universiteiten en ondernemers in de zorg en duurzaamheid.

🔎📃🔍 Onderzoek

Heldere plaatjes brengen een ingewikkeld onderzoek tot leven en geven inzicht in de inhoud.
De informatie uit uw onderzoeksrapport wordt beter begrepen, beter onthouden en, waar nodig, beter toegepast met een verhelderend beeld. Dit is veelvuldig bewezen.

Samen met IdeeVersa zorg ik voor ‘Inzicht door Overzicht’, zie: Beeldkrachtig Onderzoek op de site van IdeeVersa.

Bijvoorbeeld een onderzoek helder verbeeldt in een serie illustraties
Toegangspoort en onduidelijke richtingaanwijzer - illustratie voor in rapport van onderzoek

Elma en ik verzorgenden bijvoorbeeld het onderzoek over de toegang tot de gemeentelijke Jeugdzorg in Oss:

“Een rapportage die de volle breedte en diepgang van het vraagstuk in beeld brengt. En de tekening laat overzichtelijk de complexiteit zien waar burgers mee te maken krijgen.”

👍🏾 👍🏻 👍🏽 Betrek

Hoe betrek je als organisatie de werknemers, burgers of cliënten bij keuzes die hen aangaan?
Een concrete tekening over inclusiviteit, participatie of emancipatie geeft in één oogopslag een helder beeld en biedt houvast waar mogelijk.

Een voorbeeld is een animatie over een beleidsverandering voor medewerkers
Animatie still met het resultaat van genomen acties uit stappenplan

Zorgorganisatie Dichterbij vroeg aan mij om een verhelderende animatie te maken voor medewerkers van Dichterbij. Dit zei de opdrachtgever over het resultaat:

“Janna heeft voor Dichterbij van een abstract beleidsstuk over kwaliteitsmanagement een vlotte animatie gemaakt. Stapsgewijs, via storyboards en kritische vragen die ons ook weer aan het denken zetten, zorgde ze ervoor dat de boodschap helder werd verbeeld.

De animatie is in leuke, eigen stijl. Dynamisch en doeltreffend!”

🔼 🔄 ⏩ Verander

Innovatie en duurzame vernieuwing is belangrijk om vooruit te komen.
Verbeelding speelt daarbij een cruciale rol; het zien van het plan geeft inzicht en grip. Is uw verhaal net te abstract, ingewikkeld, technisch om met betrokkenen de noodzakelijke volgende stap te zetten?

Hier een mooi voorbeeld waarbij de verbeelding het plan verhelderde en hielp met overtuigen
Rechtmatige zorg in een infographic helder in een infographic

“Janna Kool heeft ons geholpen om deze complexe materie inzichtelijk te maken. Het is haar gelukt om in heel korte tijd feeling te krijgen met het onderwerp en alle informatie te verwerken in twee overzichtelijke infographics.

Op deze manier hebben we de managers en bestuurders mee kunnen nemen in de opgave waar wij als organisatie voor staan., zegt Esther Merlo van GR Peelgemeenten

Portfolio van projecten

Ik ontwerp illustraties, infographics en animaties voor meer inzicht, zichtbaarheid en besliskracht

Berichten

 • Alles
 • Aangaande Janna
 • Bewegend beeld
 • Bijzondere bronnen
 • Diep denkwerk
 • Donders duurzaam
 • Enerverend evenement
 • Hemels hebbeding
 • Illustere illustratie
 • Originele ondernemers
 • Prachtplekken

Corporate Communication Course van de RSM Erasmus Universiteit

Een 8,3! Dat was het cijfer dat ik kreeg voor de Corporate Communication course aan de RSM Erasmus Universiteit. De cursus is als executive programma, een onderdeel van de master Corporate Communication.

Presentatie van de praatplaat tijdens het slotsymposium

In september 2021 vond het slotsymposium plaats van welzijnsproject: Het Goede Gesprek. Hiervoor maakte ik het ontwerp voor de infographic die WMO radar als meetinstrument gebruikt. Zo zijn de effecten van het project te meten.

Energierekening in beeld

Hoe zit het nou met die rekening? We krijgen geld van de overheid, we kunnen besparen, maar hoe is de opbouw van de rekening? Hier zie je je energierekening in beeld.

Podcast: mijn ondernemerschap

Noëlla interviewde mij vorige week voor de Popcorn Principle Podcast: “Ingewikkelde dingen helder verbeelden. Dat is wat Janna Kool doet als illustrator en waar ze blij van wordt, vertelt ze in de Popcorn Principle Podcast.

Ode aan het panorama

De kracht van panorama’s is het brede beeld. Ik houd daarom van panorama’s. En wie niet? Het panorama is een breed beeld van een fysieke ruimte. Doordat je veel beeld tegelijkertijd ziet, begeef je je makkelijker in die ruimte. Tijd om weg te dromen.

Onderzoeksanimatie; onderzoek en animatie

Publicatie op Versvak.be over het maken van de animatie: onderzoek over integratie. Diverse onderzoekers zijn bezig met de vertaalslag van onderzoek naar praktijk. Een onderbelichte mogelijkheid is het opzetten en verspreiden van een animatie, waarbij de resultaten worden geïllustreerd in bewegend beeld. Wat komt daar allemaal bij kijken?

Bijen, bloemen, biodiversiteit in Capelle a/d IJssel

Bijen, bloemen, biodiversiteit in Capelle a/d IJssel Bijen, bloemen, biologische diversiteit… belangrijk. De Pollinators initieerden dit jaar weer de ‘Voedselbank voor de Bijen’. Ook ik doe weer mee vanuit Capelle aan den IJssel.

Kinderboeken voor diversiteit

Vandaag het boek rEBELLUCY gekocht! Over een rebels en eigenzinnig meisje. Dit boek past in de lijn van andere horizonverbredende boeken; Drie kinderboeken over gendernormen, homosexualiteit en diversiteit aan families.