Visualiseren van ondergrondse waterberging

Informatiebord schieveldje

Infobord naast t schieveldje in Schiedam over de werking van de ondergrondse waterberging