Rioolsysteem dat gekoppeld is aan de ondergrondse waterberging

Rioolsysteem dat gekoppeld is aan de ondergrondse waterberging

Aanpassing riool zodat dat bij extreme regenbuien het hemelwater onder het sportveld verzamelt en langzaam in de bodem zakt.