Kerstkaarten in Rotterdams Postdepot

Vanaf 30 november zijn mijn kerstkaarten te koop, vijf verschillende voor vijf euro, in het Postdepot aan het Haringvliet 591 te Rotterdam.

Dit in het kader van de expositie die kunstenaar Vera Harmsen organiseert in galerie de 13de Maand aldaar. Eerdere projecten van haar vond ik conceptueel heel sterk dus ben erg benieuwd naar dit ‘GEVEN en NEMEN’. Ziehier de de flyer en voor meer conceptuele informatie het persbericht.