Infographic-RI&E-infectiepreventie

Deel van Risico Inventarisatie en Evaluatie over handschoenen en naaldcontainer

Maatregelen tegen infecties zijn gebruik maken van de naaldcontainer en handschoenen