Illustratie van een tangram met zonne-energie erin

Communicatie is van essentiële waarde voor het succes van een ontwikkeling

Zie je, ik dacht het al en Wim Sinke heeft er de juist woorden voor:

‘Goede wetenschap en onderzoek zijn essentieel, maar je hebt ook mensen nodig die het verhaal goed vertellen.’

Zo ook in de energietransitie. Daarover gaat deze podcast van De Correspondent die ik zonet luisterde.

Communicatie is van essentiële waarde voor het succes van een ontwikkeling

Het betreft een interview op de Correspondent door Lex Bohlmeijer in gesprek met Wim Sinke.

Ik haal een aantal stukken uit het interessante over communicatie. De rest gaat veelal over zonnepanelen en zonne-energie. En wat daar nu en in de toekomst bij komt kijken. Een aanrader.

Lex Bohlmeijer zegt in de introductie over Wim Sinke:

‘Bovendien, hij kan het als wetenschapper extreem goed: ingewikkelde materie zo helder overbrengen dat je het gaat begrijpen, zonder dat hij afbreuk doet aan de complexiteit. Hij weet als geen ander dat goede communicatie essentieel is voor een grote transitie. Al te vaak worden dingen slecht uitgelegd, en strooit men met nietszeggende quotes die voor velerlei uitleg vatbaar zijn. Dat werkt averechts.’

Lex Bohlmeijer deelt later in het stuk zijn ergernis over de ongunstige aanpassing van de salderingsregeling. Mensen die net als hij investeerden in zonnepanelen, krijgen minder geld terug voor de extra opgewekte stroom die ze terugleveren aan het stroomnetwerk. Hij stelt de volgende vraag:

Bohlmeijer: ‘Gebeurt dat [de communicatie] niet goed genoeg vanuit de overheid?’

Sinke: ‘De overheid is learning on the job. In communicatie varieert dat van goedbedoelde fouten tot baarlijke nonsens. De kunst is om het als sector, of als overheid, in eigen hand te houden. Korte mededelingen zijn vatbaar voor interpretatie. Je moet het verhaal completer vertellen, zodat het minder makkelijk is om daar een ander verhaal van te maken. Vertel waarom je het doet. Waarom het een moeilijke afweging is, en het daarom niet anders wordt gedaan.’

Later in het interview praten de heren verder over de rol van heldere communicatie in de energietransitie.

Bohlmeijer: ‘Het valt mij op hoe goed jij bent in het helder uitleggen van complexe materie.

Sinke: ‘Je moet niet simplificeren totdat de essentie verloren gaat voor een publiek van professionals. Maar tegenover een belangstellend publiek dat nog niet zo veel weet, moet je belangrijke aspecten onder woorden kunnen brengen zonder in vaktermen te vervallen. Zelfs in getallen. Ik durf te zeggen dat de prijs met een factor vijfhonderd is verlaagd en het rendement is verdubbeld, maar meer heb je niet nodig voor het verhaal. Als je meer nodig hebt moet je vereenvoudigen. Ik heb een paar keer te maken gehad met een uitgebreid document vanuit TNO. Dan begin je met dertig pagina’s en dat moet dan naar een executive summary van twee pagina’s. Dat moet dan naar een halve, en uiteindelijk nog korter. Je kunt zo in de val trappen dat de essentie verloren gaat. Op een gegeven moment wordt iets een betekenisloze uitspraak.’

Bohlmeijer: ‘De vioolbouwer schaaft zijn blad om de juiste spanning te vinden. Maar als je te lang blijft schaven dan breekt het.

Sinke: ‘Dat is een mooi beeld! Er zit een optimum in, afhankelijk van met wie je spreekt. Vroeger vond ik dat spannend, en nog steeds. Het is ook leuk en een belangrijk aspect van wetenschapper zijn. Goede wetenschap en onderzoek zijn essentieel, maar je hebt ook mensen nodig die het verhaal goed vertellen. Dat is het verschil tussen iets goed doen in stilte zonder dat iemand er ooit iets van zal merken, en impact hebben.’

‘Communicatie is van essentiële waarde voor het succes van een ontwikkeling. Dat geldt voor zonne-energie, en voor ander overheidsbeleid. De commerciële sector heeft dat goed door, maar de sector die daaraan voorafgaat, of de overheid, kan daar nog veel leren. Dat wordt steeds belangrijker. Mensen nemen geen genoegen meer met een flutverhaal.’

Ik merk ook dat het lastig kan zijn om de essentie, de complexiteit en de gelaagdheid vast te houden in het maken van scripts en beeld. Een soort puzzel, een spel. Een interessant maakproces.

Lees of luister hier het hele interview: Deze pionier weet het al veertig jaar bijna alle energie zal uit zon en wind komen.