Wetenschapsanimatie over dementie door Women in science

Meer vrouwen in de wetenschap

Door een gebrek aan gelijke kansen, is er veel risico op biases, waardoor belangrijke input mist, wat zorgt voor een vertekend wereldbeeld met alle gevolgen van dien. Dusss…..

Meer vrouwen in de wetenschap! Op 11 februari a.s. is het de Internationale Dag van Vrouwen in de Wetenschap.

Vrouwen in de wetenschap van essentieel belang

Vrouwen en meisjes vertegenwoordigen de helft van de wereldbevolking en dus ook de helft van het potentieel. Gendergelijkheid is niet alleen een fundamenteel mensenrecht, maar is ook essentieel voor het bereiken van vreedzame samenlevingen, met een volledig menselijk potentieel en duurzame ontwikkeling.

“Gender equality and the empowerment of women and girls will make a crucial contribution not only to economic development of the world, but to progress across all the goals and targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development, as well.” schrijven de Verenigde Naties.

Eén bias, twee biases

Een bias is volgens het Cambridge woordenboek:

“The action of supporting or opposing a particular person or thing in an unfair way, because of allowing personal opinions to influence your judgment.”

Kort gezegd: vooroordeel.

Is wetenschap het systematisch verkrijgen van kennis, ‘waarheidsbevinding’? Dat lukt in ieder geval niet of niet goed met vooroordelen. Het veroorzaakt een vertekend beeld van wat er écht is.

Van autogordels die voor mannen ontworpen zijn tot protocollen bij hartfalen. Als we alleen mannen tussen 40-50 jaar, van gemiddeld postuur, met een bepaald onderwijsniveau, met een witte huidskleur (?) en met een westerse culturele achtergrond als norm gebruiken, dan zijn de resultaten van onderzoek niet representatief voor de overgrote meerderheid van de wereldbevolking.

Dus is het goed voor ons allen als er meer diversiteit komt in onderzoeksthema’s, deelnemers, onderzoekers, professoren etc.

Zoals deze wetenschappelijke onderzoekers waar ik een wetenschapsanimatie mee samen maakte:

Biases in beeld

Vorig jaar heb ik samen met twee vrouwelijke onderzoekers een wetenschapsanimatie gemaakt en infographic. Het onderwerp is: Hoe is het in Vlaanderen en West-Europa voor ouderen met een migratie achtergrond die dementie ontwikkelen?

Een van de vele uitdagingen was om de diepere laag, vooroordelen, wel te laten zien, maar niet iemand de schuld te geven. Want het gaat niet over schuld, maar om bewustwording om vervolgens deze biases aan te pakken.

Vrouwen in de wetenschap vs. SDG’s

De Verenigde Naties organiseren een bijeenkomst in New York op de Internationale Dag van Vrouwen in de Wetenschap. Het thema ‘vrouwen in de wetenschap’ koppelen zij aan de Sustainable Development Goals als voorbereiding op de politieke bijeenkomst in juli van dit jaar.

Zie hun meer informatie in het Engels op de Internationale Dag van Vrouwen in de Wetenschap.