Designer van zakelijke creatieve animated GIFs zoals hier: Omdenken

Designer van zakelijke creatieve animated GIFs

GIFs zijn erg leuk in social media en directe berichten. En nuttig voor zakelijke visuele communicatie.

De GIF inspiratie komt van het pleidooi: ‘Zet creativiteit in voor de toekomst van Nederland‘, over de waarde van creatieve makers ten tijde van noodzakelijke veranderingen. Hoe dan?

“Onze samenleving staat voor grote uitdagingen die om diepgaande heroriëntatie vragen. In deze tijd van polycrises moeten we samen de toekomst opnieuw uitvinden. Daarbij hebben we eigenschappen nodig zoals omdenken, openheid, experimenteerlust, voorstellingsvermogen en maakkracht. Juist in de creatieve en culturele sector zijn deze eigenschappen overvloedig aanwezig. Kunstenaars en creatieve makers kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan het vormgeven van onze toekomstige samenleving. Hun creativiteit kan in alle domeinen (wetenschap, economie, onderwijs, zorg, etc) worden ingezet. Maar dan moeten wel eerst de wissels worden omgezet.”

Zeggen Marleen Stikker, Liesbeth Bik en Meta Knol in het pleidooi ‘Zet creativiteit in voor de toekomst van Nederland’ namens Kunsten ‘92, de Akademie van Kunsten (KNAW), Waag Future Lab en de Federatie Creatieve Industrie. Het is een pleidooi om creativiteit, kunst en cultuur een sleutelrol te geven bij het vormgeven van de toekomst van Nederland.

LEES HIER HET VOLLEDIGE PLEIDOOI een pdf via de website van Kunsten ‘92.

 

Het pleidooi als inspiratie voor vijf gif animaties

Zet creativiteit in voor de toekomst van Nederland‘ inspireerde mij tot experimenteren met animated GIFs. In dit position paper van vorig jaar focussen de schrijvers op de veranderkracht van kunstenaars en creatieve makers. Onderdelen van het advies bevatten termen zoals: wederkerigheid, inclusiviteit, innovatie, ontwerpend onderzoek en samenwerking. Ook komen auteurs met concrete voorstellen zoals bepaalde regelingen, budgetten en programma’s. Erg goed.

Naast illustratie, animatie en infographics, ben ik nu ook een designer van zakelijke creatieve animated GIFs! Zie hier wat voorbeelden in één bepaalde stijl.

Omdenken, openheid, experimenteerlust, voorstellingsvermogen en maakkracht

Designer van zakelijke creatieve animated GIFs zoals hier: Omdenken
Designer van zakelijke creatieve animated GIFs zoals hier: Omdenken

Wat is omdenken?

Omdenken is een manier van denken en doen, waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is en onderzoekt wat je daarmee zou kunnen. Omdenken benadert een probleem als ruwe energie; frustratie die zijn vorm nog niet gevonden heeft. Je gebruikt de energie van het probleem voor iets nieuws.
Omdenken.nl

Designer van zakelijke creatieve animated GIFs zoals deze 'Openheid' animatie

Wat is openheid?

Openheid wordt vaak verkeerd gebruikt. In plaats van openheid van zaken geven is het correct op te zeggen: opening van zaken gevenOpenheid betekent ‘het open zijn’, ‘het toegankelijk zijn’. Aan openheid van zaken geven is moeilijk betekenis toe te kennen (‘openbaarheid van zaken geven’?). Je kunt wel openheid nastreven of openheid betrachten: ‘je best doen open/toegankelijk te zijn’. Ook kan iets bijvoorbeeld in alle openheid worden besproken, wat wil zeggen: ‘zodat iedereen er kennis van kan nemen’, ‘niet achter gesloten deuren’. Volgens Onzetaal.nl

Aan die toegankelijkheid zitten haken en ogen. Stephan Grimmelikhuijsen promoveerde in 2012 op onderzoek naar het verband tussen transparantie en vertrouwen in het openbaar bestuur. Hij zegt:

‘Veel mensen denken: we moeten transparanter zijn, want dat is goed voor het vertrouwen in de politiek. Uit onderzoek blijkt dat transparantie voor veel zaken goed is, maar niet per se voor het vertrouwen, zeker niet als het gaat om politieke besluitvorming. Dan haken mensen eerder af of reageren er negatief op,’

 

Wat is experimenteerlust? En voorstellingsvermogen?

 • Experimenteerlust is het plezier dat men heeft om nieuwe dingen uit te proberen. Wiktionary.org
 • Voorstellingsvermogen is het vermogen zich dingen voor te stellen die er als zodanig niet zijn. Wiktionary.org

Designer van zakelijke creatieve animated GIFs zoals deze 'Experimenteerlust' animatie

Die twee komen samen in het boek ‘THE IMAGINATION GAP‘ van Brian Reich. Hij schrijft:

“We all believe that change is needed, that there are issues and causes that deserve our attention, areas in our life that could be improved, and products (or what ever you want to call them) that would improve our experiences. We have become too focused on maintaining the status quo, making profit, and optimizing at the expensive of dreaming, inventing and pushing forward.

We live in a time of unprecedented possibility. Nevertheless, even though we have greater power to explore and experiment, and a chance to create an entirely different future, too much of our individual and collective focus is on what is happening right now.”

Designer van zakelijke creatieve animated GIFs zoals deze 'Voorstellingsvermogen' animatie

Dus experimenteerlust en voorstellingsvermogen is nodig om grotere stappen te zetten naar een wenselijk toekomst.

Wat is maakkracht?

“Maakkracht. Het vermogen om iets in beweging te zetten zonder dat je precies weet wat eruit komt.”

Zeggen Jetske van Oosten en Tabo Goudswaard in het interview met Lex Bohlmeijer op de Correspondent. Zij schreven het boek Maakkracht over hoe om te gaan met complexe vraagstukken.

 

 

 

Designer van zakelijke creatieve animated GIFs zoals deze 'Maakkracht' animatie
Teun van Aken zegt op Managementboek.nl:

“Het repertoire van de maker om complexe systemen te herontwerpen is neergelegd in vijf stappen die niet per se in lineaire volgorde worden gezet, waarbij er vijf rollen voor de maker worden onderscheiden.

De Waakhond agendeert het probleem en slaat als eerste alarm. Hij vergroot zo het urgentiegevoel. De Schatgraver onderzoekt het vraagstuk niet als onafhankelijke wetenschapper, maar als betrokkene met zijn eigen voorkeuren. Een veel gebruikte onderzoekstrategie is die van het ontregelen van het systeem. De Initiator ontwikkelt alternatieven, niet voor oplossingen, maar voor andere manieren om het vraagstuk te bezien, om nieuwe perspectieven te ontdekken. De Verkenner neemt betrokkenen mee op reis naar een onbekende bestemming, onderweg handelingsalternatieven testend. Dit is een interactieve reis waarin de Verkenner een open leerproces faciliteert. De Waarmaker ten slotte draagt er samen met de betrokkenen zorg voor dat de uitkomsten van de reis in het systeem rondom het vraagstuk worden verankerd.”

Waarom een designer van zakelijke en creatieve animated GIFs?

Voordelen van animated GIFs voor bedrijven

Sites, emails en telefoonapps behandelen GIFs als een plaatje. Dus niet als een filmpje. Daardoor is een GIF:

 1. makkelijk toegankelijk voor kijkers. Het is niet nodig om eerst een bepaald programma te installeren. Of toestemming te geven voor bepaalde rechten.
 2. eenvoudig te gebruiken op verschillende soorten sites en apps. Waar je een plaatje kunt gebruiken, kun je ook een GIF gebruiken. En ook makkelijk deelbaar met virale risico’s ;)

Mogelijke nadelen van animated GIFs

 1. Het grootste nadeel is dat er geen geluid mogelijk is. Alle informatie overdracht vindt dus visueel plaats.
 2. Verder is het opletten om de GIF niet te groot te maken i.v.m. de laadtijd. Klein houden kan door te letten op het aantal pixels dat je beweegt, de grootte en duur van het filmpje.

Kansen en mogelijkheden van animated GIFs voor organisaties

 • GIFs worden geassocieerd met humor. Het nut van humor? Juist korte verrassingen kun interne en externe stakeholders doen glimlachen. En daarmee positieve betrokkenheid vergroten.
 • Om het bestand klein te houden, is een animated GIF kort en eenvoudig in stijl. Dus: to-the-point. Een leuke uitdaging!
 • GIFs zijn prima in lijn met de huisstijl mogelijk.

Waarom Janna als designer van zakelijke animated GIFs?

 • Als illustrator ben ik flexibel qua stijl. Huisstijlaanpasbaar dus.
 • Ik heb de nodige maakskills in huis voor een leuke animated GIF serie. En illustraties en infographics als dat nodig is. Zie bijvoorbeeld de animatie over populisme.
 • Als beelddenker denk ik vaak anders; visueel, vanuit het overzicht en met andere dwarsverbanden.