Infographic Het Goede Gesprek als praatplaat of beeldplaat bij meetinstrument

Presentatie van de praatplaat tijdens het slotsymposium

In september 2021 vond het slotsymposium plaats van welzijnsproject: Het Goede Gesprek. Hiervoor maakte ik het ontwerp voor de infographic die WMO radar als meetinstrument gebruikt. Zo zijn de effecten van het project te meten.

Het Goede Gesprek is een maatjesproject waarbij een vrijwilliger op bezoek gaat bij een oudere om te praten over het leven en zingeving. Bijvoorbeeld: of hij/zij/X zich eenzaam voelt of niet? Hoe ze de gesprekken met de vrijwilliger vinden? Of ze met de Het Goede Gesprek door willen gaan?

De welzijnsorganisatie wilde grip op de doelmatigheid van het project.

Over de evaluatie zegt WMO radar op Linkedin:

“Goede Gesprekken vragen om een goede gesprekspartner en zijn wederkerig. Deze gesprekken zijn er in verschillende soorten en maten. Voor de ene oudere is de inhoud van het gesprek belangrijk en de ander wil ruimte voor het delen van zijn of haar verhaal. Verrassend waren de ouderen die vertelden dat de gesprekken met de vrijwilliger bijdroegen aan hun sociale vaardigheden en dat zij nieuwe kennis opdoen via de vrijwilliger. Het contact met een vitale vrijwilliger in dezelfde levensfase kan ook confronterend zijn voor een deelnemer, dit is een aandachtspunt.

Het Goede Gesprek ontwikkelde een meetinstrument in de vorm van een beeldplaat, om inzicht te krijgen in de betekenis van de gesprekken die vrijwilligers en ouderen met elkaar voerden. En deze uitkomsten helpen Het Goede Gesprek om beter af te stemmen op de behoeften en mogelijkheden van ouderen. “

Half september was de presentatie van de praatplaat tijdens het slotsymposium van Het Goede Gesprek. Hieraan gekoppeld is ook de factsheet met daarin de evaluatie van de praatplaat als meetinstrument.

Samenwerking

Samen met Marion Matthijssen van Onderzoektraining.nl en Irene van Binsbergen van WMOradar.nl maakte ik de praatplaat. Hieronder is de infographic, praatplaat, beeldplaat, of hoe je het meetinstrument noemen wilt, te zien.

Infographic Het Goede Gesprek als praatplaat of beeldplaat bij meetinstrument
Eindversie van het meetinstrument als hulpmiddel tijdens gesprekken tussen vrijwilligers en ouderen

Meer over de hele opdracht is te vinden op Overzichtelijke praatplaat over de gezondheid van ouderen op deze site.